Canscape. Acción en el festival de cans

Imagen2Imagen3Imagen4Imagen5Imagen6Imagen8Imagen9Imagen7Imagen10Imagen11Imagen12

Festival de Cans 2014. Con Irisarri-Piñera, Cristina Garcia Fontan, Anton Pena

http://canscape.tumblr.com

CANSCAPE [GL]

O festival de Cans, coñecido polos seus eventos cinematográficos, caracterízase por encadrarse nunha parroquia onde a natureza dos penedos e o río dan lugar a unha paisaxe viva con unha forte pegada de humanización.

Unha paisaxe cultural que garda segredos e misterios que so aqueles que a coñecen ben, os seus veciños, poden desvelarnos. Hoxe ofrecemos a posibilidade de achegarte á memoria desta paisaxe. Cada un dos lugares que percorras contarache unha historia, unha das moitas realidades ou lendas que deixan a súa pegada intanxible nos espazos, nas súas xentes; memorias que moitas veces quedan esquecidas no tempo, e que hoxe queremos amosar.

CANSCAPE [ES]

El festival de Cans, conocido por sus eventos cinematográficos, se caracteriza por enmarcarse en una parroquia donde la naturaleza de los montes y el río dan lugar a un paisaje vivo con una fuerte huella de humanización.

Un paisaje cultural que guarda secretos y misterios que solo aquellos que lo conocen bien, sus vecinos, pueden desvelarnos. Hoy ofrecemos la posibilidad de acercarte a la memoria de este paisaje. Cada uno de los lugares que recorras te contará una historia, una de las muchas realidades o leyendas que dejan su huella intangible en los espacios, en sus gentes; memorias que muchas veces quedan olvidadas en el tiempo, y que hoy queremos mostrar.

CANSCAPE [EN]

Cans Festival, known for its cinema events, is characterized for being located in a village where the nature of its mountains and river creates a landscape that lives, with a huge human print.

A cultural landscape that keeps secrets and mysteries that only their people, those who know it well, can tell us. Today we offer the possibility to get closer to the landscape memory. Each place you walk through will tell you a story, one of the many realities or legends that leave their intangible print in the spaces, in their people; memories sometimes forgotten in time, that today we want to show you.