Rehabilitación de edificio Faraday na ETEA. Universidade de Vigo.